Partia Zieloni i Partia Kobiet: Inni dają kwiaty, my dajemy możliwość decydowania. Kobiety na jedynki!
Dodane przez Lu dnia 2014/03/08
Z okazji Dnia Kobiet partie polityczne będą prześcigały się w życzeniach i kurtuazyjnych gestach wobec kobiet. Jednak kiedy przychodzi do podejmowania decyzji, które mogą w istotny sposób poprawić sytuację kobiet, kończy się na rytualnych obietnicach.

Komitet Wyborczy Partia Zieloni to jedyny komitet w wyborach do parlamentu Europejskiego, w którym liczba kobiet na pierwszych miejscach list wyborczych przewyższa liczbę mężczyzn. Aż w siedmiu okręgach wystawimy kobietę na pierwszym miejscu!

Rozszerzona zawartość newsa
Partia Zieloni i Partia Kobiet: Inni dają kwiaty, my dajemy możliwość decydowania. Kobiety na jedynki!

Z okazji Dnia Kobiet partie polityczne będą prześcigały się w życzeniach i kurtuazyjnych gestach wobec kobiet. Politycy zakaszą rękawy i staną przy kuchni: jedni będą pichcić śniadanie, inni piec ciasta dla pań. Jednak kiedy przychodzi do podejmowania decyzji, które mogą w istotny sposób poprawić sytuację kobiet, kończy się na rytualnych obietnicach.

Ratyfikacja konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która pomogłaby stworzyć skuteczniejszy system walki z tym zjawiskiem, utknęła w Sejmie. Za to posłowie i posłanki, także z lewicy parlamentarnej, bez żadnych skrupułów zagłosowali za ustawą odbierającą uprawnienia opiekunkom i opiekunom osób niepełnosprawnych, skazując ich na biedę. Dzięki Tuskowi, Pawlakowi i Palikotowi pielęgniarki i kasjerki w TESCO, a także tysiące innych kobiet, które wykonują ciężkie prace, będą musiały pracować do 67. roku życia. Mimo wielu obietnic nowelizacja ustawy kwotowej, która zapewniałaby na listach wyborczych taką samą liczbę kandydatek i kandydatów oraz naprzemienne ich umieszczanie, utknęła w sejmowych komisjach.

Komitet Wyborczy Partia Zieloni to jedyny komitet w wyborach do parlamentu Europejskiego, w którym liczba kobiet na pierwszych miejscach list wyborczych przewyższa liczbę mężczyzn. Aż w siedmiu okręgach wystawimy kobietę na pierwszym miejscu:

Warszawa – liderka listy: Agnieszka Grzybek, działaczka społeczna i polityczna, przewodnicząca Partii Zieloni, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet i zespołu „Krytyki Politycznej”, współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca od 2000 roku organizującego coroczne Manify.

Mazowsze – liderka listy: Anna Szczubełek z Partii Kobiet, radna miasta Ostrołęka.

Pomorze – liderka listy: Elżbieta Jachlewska, wiceprzewodnicząca Partii Kobiet, działaczka społeczna, prezeska Stowarzyszenia Waga.

Pomorze Zachodnie – liderka listy: Ewa Koś z Partii Zieloni, radna sejmiku woj. zachodniopomorskiego, specjalizująca się w polityce energetycznej, wspierająca lokalne społeczności w walce z budową elektrowni atomowych i ferm norek.

Wielkopolska – liderka listy: Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, działaczka społeczna, prezeska Stowarzyszenia Konsola, jedna z liderek Kongresu Kobiet w Wielkopolsce, z jej inicjatywy zawiązało się Porozumienie Żłobkowe w Poznaniu walczące o zwiększenie liczby miejsc w żłobkach.

Dolny Śląsk – liderka listy: Ewa Miszczuk, wiceprzewodnicząca Polskiej Partii Socjalistycznej, działaczka społeczna, prezeska fundacji Instytut Rzeźby Społecznej działającej na rzecz grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz upowszechnienia aktywności kulturalnej.

Śląsk – liderka listy: Monika Paca, prawniczka, działaczka społeczna, zajmuje się rewitalizacją przestrzeni poprzemysłowych na Górnym Śląsku, twórczyni prywatnej galerii sztuki współczesnej „Szyb Wilson”, prowadzi Fundację EKO-ART Silesia, która od 2010 roku organizuje coroczny festiwal „ART NAIF FESTIVAL”.

W Parlamencie Europejskim będziemy dążyć do:

- ujednolicenia standardów socjalnych, tak aby obywatele i obywatelki wszystkich państw członkowskich UE byli objęci taką samą ochroną, co wykluczy dumping socjalny;

- zlikwidowania dyskryminacji płacowej, poprzez stworzenie sprawiedliwego systemu wyceny pracy, dowartościowanie pracy opiekuńczej i sprawiedliwe łączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym i rodzinnym;

- przyjęcia europejskiej dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, tak aby wszystkie państwa członkowskie UE miały obowiązek zapewnienia skutecznego systemu przeciwdziałania temu zjawisku;

- zwiększenia reprezentacji politycznej kobiet m.in. poprzez zmianę ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, tak aby wprowadzić parytet i naprzemienne umieszczanie kandydatek i kandydatów na listach wyborczych;

- zapewnienia realizacji i poszanowania praw reprodukcyjnych, w tym prawa do edukacji seksualnej, powszechnej i bezpłatnej antykoncepcji, do bezpiecznego przerywania ciąży.